Välkommen till Diamanten Håltagning

Vid nästan alla ombyggnadsuppdrag krävs någon form av håltagning. Ofta är uppgiften komplicerad – det kan handla om att modifiera bärande väggar – och tiden är knapp. Då behöver du ett företag att lita på. Ett företag som finns i din närhet, har rätt utrustning och erfarenhet, som utför jobbet ordentligt och lämnar arbetsplatsen snygg efter sig. Ofta uppkommer flera håltagningsuppgifter efterhand som byggandet fortskrider. Du behöver en lokal leverantör, som anpassar sina tider efter dig.

Därför är Diamanten Håltagning rätt leverantör!

Diamanten Håltagning startade 1997 och många av våra anställda har mer än 20 års erfarenhet av kvalificerade håltagningsarbeten.

LÄS MER OM OSS

Diamanten Håltagning AB erbjuder kompletta tjänster inom rivning, håltagning, asbestsanering, golvslipning, kolfiberförstärkning med mera.

LÄS MER OM TJÄNSTER

Vi finns i Linköping, Norrköping samt i Nyköping/Stockholm. Välkommen att kontakta oss på Diamanten Håltagning idag! Vi ser fram emot att se vad vi kan göra för dig.

KONTAKTA OSS